در اولین کنگره بین المللی بیماری های منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب وهوایی با بیان اینکه سوسک های آلمانی علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی و ناقل بودن برخی از بیماری ها عنوان شد که سوسری ها در ایران نسبت به حشره کش ها مقاوم شده اند در واقع طبق گفته دانشمندان " نابودی سوسک ها به زودی غیرممکن می شود."

ادامه مطلب