چرا باید طعمه را جایگزین سموم کرد؟

* سموم به مرور زمان باعث ایجاد مقاومت در حشرات می شوند.

* برای استفاده از سموم باید محیط کار و یا منزل را به مدت چندین ساعت ترک کرد.

* سموم شیمیایی، علاوه بر تاثیرات نامطلوب فراوان بر سلامت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اثرات جبران ناپذیری بر موجودات <...