$Application$ $treeProduct$ $color$ $size$ $product_shape$ $feature_filter$ $star_body$
  $clear_price$
  حداکثر: 2000000
  300000 :حداقل

دانش تولید طعمه های نگارین کاملا بومی بوده و بدست متخصصین داخلی تولید شده است. کارآیی طعمه های نگارین در جذب و از بین بردن آفت در چندین مطالعه و در بازه زمانی بیش از 3 سال مورد آزمایش قرار گرفته و به اثبات رسیده است، به طوریکه به صورت جدی با محصولات استاندارد تولید شده توسط شرکت های خارجی قابل رقابت بوده و کارآیی بالاتری از خود نشان داده است.

مشاهده بیشتر بستن
$filter$
  $Application$ $treeProduct$ $color$ $size$ $product_shape$ $feature_filter$ $star_body$
  • Min:
   Max: