شرکت نگارین سریر دارا یکی از شرکت های فعال در زمینه تولید سموم با فرمولاسیون جدید و نوآورانه است که در پارک علم و فناوری استان یزد به ثبت رسیده و مفتخر است که در زمره شرکت های دانش بنیان در حال فعالیت باشد.

این شرکت متشکل از متخصصین و اعضای هیات علمی فیلد حشره شناسی پزشکی، بهداشت محیط و اقتصاد در راستای کنترل آفات بهداشتی، تحقیقات تولید و فروش محصولات کم خطر یر پایه دانش فنی بومی برآن است که به عنوان یک مجموعه دانش بنیان خدمات مطلوب تری را به ارمغان آورد.

$videosStructure$